Г¶ ss Matematik

Г¶ ss Matematik

Učebnice matematiky pro střední školy Knihy Dobrovský

Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Učebnice matematiky pro střední školy. Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídku

Математика, Задачи по математика

Математика – формули, задачи, тестове, конкурсни задачи, игри, форум за математика и …

Matematik Test – ProProfs Quiz

Uji Kafahaman Matematik pelajar-pelajar Tahun Tinkat 3

Google

Google allows users to search the Web for images, news, products, video, and other content.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА …

SS е равна на стойността на: А) Б) sinS В) 2sin 2 S 3 2sin 2 S Г) 3 2sin 4 S 3 2sin 2 S Задача 15. Ако от група ученици могат да се изберат двама по 45 начина, то колко ученици има в тази група? А) 90 Б) 30 В) 20 Г) 10 Задача 16.

23.05.2014 ВАРИАНТ 1

Г¶ ss Matematik

Математика – 23 май 2014 г. ВАРИАНТ 1 Ключ с верните отговори Въпроси с изборен отговор Въпрос № Верен отговор Брой точки 1 В 2 2 Б 2 3 В 2 4 Б 2 5 Б 2 6 Б 2 7 А 2 8 Г 2 9 Б 2 10 Б 2 11 В 3 12 Г 3 13 В 3 14 Б 3 15 В 3 16 Б 3 17 В 3 18 …

Matematika – Vikipediya

Matematik bilimlarning nihoyatda mantiqiyligi, inson ongining boshlangʻich aqli yetmasligini namoyish etadi. Matemetik isbotlash xossa va tasdiqlarni haqiqiyligini belgilovchi eng ishonchli uslubdir. XX-XXI asr zamonaviy matematikasi uchun eng yuqori aniqlik darajasiga erishish bu masalani toʻliq umumiylashtirishdir.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

:1 Г) SS. DOC BCO:1 = :3. 16. Лицето на равнобедрен триъгълник с дължини на бедрото и на основата съответно5. cm. и 2 cm е: А) 26 . cm. 2. Б …

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА …

В) 1, 3, 7, 22, … Г) 1, – 1, – 5, – 13, … 14. Дадена е аритметична прогресия с първи член и разлика d 3. Сумата на първите 10 члена с четни номера е: А) 340 Б) 330 В) 310 Г) 300 15. НЕВЯРНОТО равенство е: А) 5 44 tg tg SS DD § · § ·

Matematik SS – ku

Københavns Universitet Naturvidenskabelig kandidateksamen, sommeren 1992 Matematik 3 SS Opgave 3 side 2 Lad tI, t2 , ••• ,tn være n uafhængige stokastiske variable, alle ligefordelte over [0,1], og lad <Xl tv = O, evlev2’" = Levj2- j ; 1/ = 1,2,’" ,n j=l være deres binære repræsentationer.

Comments are closed.